Επίγραμμα (Ελευθεριά για σένα ζω)

Ἐπίγραμμα (Ελευθεριὰ γιὰ σένα ζῶ)
Συγγραφέας:
Τα έργα του Λορέντσου Μαβίλη (1922)


Ἐλευθεριά, γιὰ σένα ζῶ, γιὰ σὲ μόνο παλεύω,
καὶ ἂν εἰς τὸν κόσμο δὲ σὲ βρῶ ἀλλοῦ θὰ σὲ γυρεύω.

ΜΟΝΑΧΟ 26 ΑΠΡ. 1879