Επίγραμμα εις τον εν Σύρω ανδριάντα του ναυάρχου Μιαούλη

Ἐπίγραμμα εἰς τὸν ἐν Σύρῳ ἀνδριάντα τοῦ ναυάρχου Μιαούλη
Συγγραφέας:
Δημοσιεύθηκε στο Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1890 του Κωνσταντίνου Σκόκου


ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝ ΣΥΡΩι ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ
ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ μου Συριανοὶ καὶ πρῶτοι ’ς τὸ τευτέρι,
ἐκ φόβου μήπως νέος τις Χοβὰρτ σᾶς βομβαρδίσῃ
ἐστήσατε ’ς τὴ νῆσο σας τῆς Ὕδρας τὸ ξεφτέρι
νἆναι φοβέρα ἀδιάκοπη ’ς Ἀνατολὴ καὶ Δύσι!!
Κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Ἀποκαλυπτηρίων.

Σουρῆς.