Ελληνική Ανθολογία/XVI/316 Μιχαήλιου

ἡ πόλις Ἀγαθίαν τὸν ῥήτορα, τὸν στιχαοιδόν
Συγγραφέας:
Ελληνική Ανθολογία, XVI (βιβλίο 16ο, Πλανούδειο Παράρτημα)
ἡ πόλις Ἀγαθίαν τὸν ῥήτορα, τὸν στιχαοιδόν, Μιχαήλιου, Ελληνική Ανθολογία, βιβλίο 16o, επίγραμμα 316 (AG XVI 316)


XVI 316 ΜιχαήλιουΕπεξεργασία

ἡ πόλις Ἀγαθίαν τὸν ῥήτορα, τὸν στιχαοιδόν, δίζυγος εὐεπίης ῥυθμὸν ἀγασσαμένη,
ὡς μήτηρ ἐτέλεσσεν ἐφ’ υἱέι, καὶ πόρε τήνδε εἰκόνα, καὶ στοργῆς μάρτυρα καὶ σοφίης·
Μεμνόνιον δὲ τοκῆα κασίγνητόν τε σὺν αὐτῷ ἔστησεν, γενεῆς σύμβολα σεμνοτάτης.