Αρχίλοχος

Ελεγεία
1 D. 1 W. (Snell) Athen. 14, 627c Επεξεργασία

Εἰμὶ δ' ἐγὼ θεράπων μὲν Ἐνυαλίοιο ἄνακτος,
καὶ Μουσέων ἐρατὸν δῶρον ἐπιστάμενος.


2 D. 2 W. (Snell) Athen. 1, 30f - Synes. epist. 129b (130 Hercher) Επεξεργασία

Ἐν δορὶ μὲν μοι μᾶζα μεμαγμένη,
ἐν δορὶ δ' οἶνος Ἰσμαρικός,
πίνω δ' ἐν δορὶ κεκλιμένος.5a D. 4 W. (West) P. Oxy. 6, 954 - vv. 6-9: Athen. 11, 483d Επεξεργασία

Ἀλλ' ἄγε, σὺν κώθωνι θοῆς διὰ σέλματα νηὸς
φοίτα καὶ κοΐλων πώματ' ἄφελκε κάδων,
ἄγρει δ' οἶνον ἐρυθρόν ἀπὸ τρυγός· οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς
νήφειν ἐν φυλακῇ τῇδε δυνησόμεθα.

3 D. 3 W. (Snell) Plut. Thes. 5, 2 ss. Επεξεργασία

Οὔ τοι πόλλ᾽ ἐπὶ τόξα τανύσσεται οὐδὲ θαμειαὶ
σφενδόναι, εὖτ' ἄν δὴ μῶλον Ἄρης συνάγῃ
ἐν πεδίῳ· ξιφέων δὲ πολύστονον ἔσσεται ἔργον·
ταύτης γὰρ κεῖνοι δαίμονές εἰσι μάχης
δεσπόται Εὐβοίης δουρικλυτοί.

5b D. 46 W. (Diehl) Schol. A Hom. Il. 9. 7 Επεξεργασία

διὲξ σωλῆνος εἰς ἄγγος

6 D. 5 W. (Snell) Plut. Lacon. inst. 34 (p. 239b) - Sext. Emp. Pyrrhon. hypot. 3, 216 Επεξεργασία

Ἀσπίδι μὲν Σαΐων τις ἀγάλλεται, ἥν παρὰ θάμνῳ
ἔντος ἀμώμητον κάλλιπον οὐκ ἐθέλων·
αὐτὸν δ' ἔκ μ' ἐσάωσα· τί μοι μέλει ἀσπὶς ἐκείνη;
Ἐρρέτω· ἐξαῦτις κτήσομαι οὐ κακίω.

4 D. 6 W. (Snell) Schol. Soph. El. 95 Επεξεργασία

..........

Ξείνια δυσμενέσιν λυγρὰ χαριζόμενος.

9 D. 14 W. (Snell) Orio anthol. p. 55, 22 (Sturz) Επεξεργασία

Αἰσιμίδη, δήμου μὲν ἐπίρρησιν μελεδαίνων
οὐδείς ἄν μάλα πόλλ' ἱμερόεντα πάθοι.

7 D. 13 W. (Snell) Stob. 4, 56, 30 (p. 1130 Hense) Επεξεργασία

Κήδεα μὲν στονόεντα, Περίκλεες, οὔτε τις ἀστῶν
μεμφόμενος θαλίῃης τέρψεται οὔτε πόλις·
τοίους γὰρ κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
ἔκλυσεν͵ οἰδαλέους δ᾽ ἀμφ᾽ ὀδύνῃς ἔχομεν
πνεύμονας. ἀλλὰ θεοὶ γὰρ ἀνηκέστοισι κακοῖσιν
ὦ φίλ᾽ ἐπὶ κρατερὴν τλημοσύνην ἔθεσαν
φάρμακον. ἄλλοτε δ᾽ ἄλλος ἔχει τάδε· νῦν μὲν ἐς ἡμέας
ἐτράπεθ᾽͵ αἱματόεν δ᾽ ἕλκος ἀναστένομεν͵
ἐξαῦτις δ᾽ ἑτέρους ἐπαμείψεται. ἀλλὰ τάχιστα
τλῆτε͵ γυναικεῖον πένθος ἀπωσάμενοι.


Mήτε κανένας, Περικλή, από τους χωραΐτες,
Που κλαίει το πολυστέναχτο κακό, με τα τραπέζια
Θα βρει χαρά, ουδέ η χώρα μας· γιατί φουρτουνιασμένου
Πελάου το κύμα σκέπασε τέτοιους καλούς πατριώτες
Kι έχουμε από τον πόνο μας πρησμένα τα πλεμόνια·
Mα για τ' αγιάτρευτα κακά, φίλε μου, οι θεοί θεράπιο
Έδωκαν την υπομονή τη δυνατή. K' έχει άλλος
Άλλοτε αυτές τις συμφορές μα τώρα εμάς ευρήκαν
Kι' από τη ματωμένη μας πληγή μοιρολογούμε,
Kι' άλλων θα 'ρθεί πάλ' η σειρά. Mα παρηγορηθείτε
Γλήγορα διώχνοντας μακριά τη γυναικήσια λύπη.
μετάφραση : Hλίας Bουτιερίδης

8 D. 16 W. (Snell) Stob. 1, 6, 3 (p. 84 Wachsmuth) Επεξεργασία

πάντα Τύχη καὶ Μοῖρα, Περίκλεες, ἀνδρὶ δίδωσιν.

11 D. 12 W. (Snell) Schol. Aesch. Prom. 616 Επεξεργασία

Κρύπτομεν δ' ἀνιηρὰ Ποσειδάωνος ἄνακτος δῶρα

12 D. 8 W. (Snell) Schol. Laur. Apoll. Rhod. 1, 824 Επεξεργασία

Παλλάδ᾽ ἐϋπλόκαμον πολιῆς ἁλὸς ἐν πελάγεσσι
θεσσάμενοι γλυκερὸν νόστον.

13 D. 15 W. (Snell) Arist. eth. Eudem. 7, 2, 12 (p. 1236a 34) Επεξεργασία

Γλαῦκ᾽ ἐπίκουρος ἀνὴρ τόσσον φίλος ἔστε μάχηται.

14 D. 17 W. (Diehl) Syrian. in Hermog., I. 6. 12 Rabe Επεξεργασία

Πάντα πόνος τεύχει θνητοῖς μελέτη τε βροτείη.

15 D. 331 W. (Snell) Athen. 13, 594cd Επεξεργασία

Συκῆ πετραίη πολλὰς βόσκουσα κορώνας
εὐήθης ξείνων δέκτρια Πασιφίλη.

10 D. 9+11 W. (West) - vv. 1-18: P. Oxy. 2356 (a) - vv. 10+11: Plut. aud. poet. 6 (p. 23ab) - 11 W.: Plut. aud. poet. 12 (p. 33ab) Επεξεργασία

Εἰ κείνου κεφαλὴν καὶ χαρίεντα μέλεα
Ἥφαιστος καθαροῖσιν ἐν εἵμασιν ἀμφεπονήθη.

......... .........

Οὔτε τι γὰρ κλαίων ἰήσομαι οὔτε κάκιον
θήσω τερπωλὰς καὶ θαλίας ἐφέπων.