Εκκλησιαστική Ιστορία (Σωκράτη Σχολαστικού)

Εκκλησιαστική Ιστορία
Συγγραφέας: