Εις το Fremdenalbum 'ς την κορφή του Peissenberg

Εἰς τὸ Fremdenalbum 'ς τὴν κορφὴ τοῦ Peissenberg
Συγγραφέας:
Τα έργα του Λορέντσου Μαβίλη (1922)


Βουνό, δὲ θἆσαι πάντοτε σὰ σήμερα ζωσμένο
μὲ σύγνεφα καὶ καταχνιαῖς! Αὔριο τὸ μαγεμμένο
φῶς τ’ οὐρανοῦ τὴν κορυφὴ καὶ πάλι θὰ σοῦ χρυσώνῃ—
κ’ ἐμέν’ ἄμποτε ἡ λύπη μου πάντα νὰ μὴ μὲ ζώνῃ!

85.