Εις το ρωμαίικο
Συγγραφέας:
Για τα φιλοπολεμικά αισθήματα που αναζωογονήθηκαν με την ανακίνηση του Ελληνοτουρκικού ζητήματος. 28 Σεπτεμβρίου 1880.


Στὸ κλῖμα μας θὰ ἦλθε μεταβολὴ μεγάλη·
ἐνῷ τὸ ἔθνος πρῶτα ζητοῦσε νὰ γλεντᾷ,
κι' οὔτε πολέμου ἴσκιο δὲν ἔβλεπε κοντά,
ἀπὸ καιρὸ καμπόσο τοῦ μπῆκε τρέλλα κι' ἄλλη,
νὰ χώνεται στὰ ὅπλα μὲ πόδια καὶ κεφάλι,
καὶ μὲς στὰ σύνορά του ν' ἀστράφτη, νὰ βροντᾷ.