Εις τους Φιλέλληνας
Συγγραφέας:


Στεφανώσετε με δάφνης δακρυοπότιστα κλωνάρια
και τα ξένα παλικάρια
που πολέμησαν με πόθο, σάβανό των να γενεί
της ιδέας της γαλάζιας το γαλάζιο το πανί.

Κλάψετε με λίγο πόνο και για τούτα τα καημένα
πόσα στήθη στη θανή των δεν θα βόγγησαν βαριά..
Μες στης γης αυτής το χώμα δεν επάτησαν σαν ξένα
και τ' αδέλφωσε μαζί μας των λαών η λευτεριά.

Της πατρίδας των το χώμα θα το βρούνε κι εδώ πέρα
τόπου γίνηκε μονάχα κι όχι μάνας αλλαγή
Κι ο μεγάλος Αθηναίος έτσι φώναξε μια μέρα:
"Των ανδρών των υπερόχων είναι τάφος κάθε γη"