Εις κόρην η οποία αναθρέφετο μέσα εις μοναστήρι

Εἰς κόρην ἡ ὁποία ἀναθρέφετο μέσα εἰς μοναστήρι
Συγγραφέας:Μοναστηρήσια μου ὤμορφη, ἐδῶ εἶμαι καὶ κυττάω.
Πρόβαλε κεῖ ’ς τὰ κάγκελα νὰ ἰδῇς ποῦ τραγουδάω.
Βγαίνει γιὰ σὲ γλυκύτατος ἀπ' τὴν καρδιά μου ὁ στίχος·
Ἄς τὸν ἀφήνῃ νὰ περνᾷ, καὶ ἄς μὴν ζηλεύῃ, ὁ τοῖχος.
Κάμε νὰ φύγῃς, ἄν μπορῆς· ἔλα νὰ σὲ φιλήσω.
Μὲ τὸ φιλάκι μοναχὰ τὴ φλόγα μου θὰ σβύσω.
Μοναστηρήσια μου ὤμορφη, ἐδῶ ἔλα καὶ στοχάσου
Πῶς δὲ θὰ κάμω νὰ χαθῇ, ἀθώα μου, ἡ παρθενιά σου.