Η Βικιθήκη φιλοξενεί τα παρακάτω κείμενα με τον τίτλο Εις Αφροδίτην:

Από τους Ομηρικούς ύμνους:

Από τους Ορφικούς ύμνους: