Θέρος Έρος: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
(κεφαλίδα)
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Η γραία δεν ετόλμησε πλέον να γρύξη.<br>
<br>
{{αστεράκι|type=3}}
<center>* * *</center>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Υπερέβησαν ήδη την στενήν πάροδον και
"σιάξουν το χωριό", αρνητικώς πολιτευόμενος και ουδέποτε εκθέτων κάλπην.<br>
<br>
{{αστεράκι|type=3}}
<center>* * *</center>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Η Φωτεινή ενέβαλε το κλειδίον εις το
τον κόλπον της.<br>
<br>
{{αστεράκι|type=3}}
<center>* * *</center>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Η γραία Φωτεινή ήλθε φέρουσα εκ του
να εννοήσωσι τι έλεγεν η Φωτεινή.<br>
<br>
{{αστεράκι|type=3}}
<center>* * *</center>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Η γραία έτρεξε πάλιν εις το καλύβι,
κραυγήν.<br>
<br>
{{αστεράκι|type=3}}
<center>* * *</center>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Περί ώραν ενδεκάτην της προλαβούσης
"Δύο τάλληρα στην τσέπη και ένα φιλί στο χέρι".<br>
<br>
{{αστεράκι|type=3}}
<center>* * *</center>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ο παράδοξος άνθρωπος αφήκε το στόμα της
μέρη, εις τους γείτονας λόφους και τας κοιλάδας.<br>
<br>
{{αστεράκι|type=3}}
<center>* * *</center>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Εν τοσούτω η Φωτεινή, εξηκολούθει να
μηνών εκ τινος χωρίου του Πηλίου, είπε και αυτός "έρχουμι!"<br>
<br>
{{αστεράκι|type=3}}
<center>* * *</center>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Μετά τον υπόκωφον δούπον, ον ήκουσεν η
ανδρικού αναστήματος, κ' επήδησεν εντός του κτήματος.<br>
<br>
{{αστεράκι|type=3}}
<center>* * *</center>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; "Ήτο καιρός", καθώς λέγουν οι φράγκοι
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; K' έγινεν άφαντος.<br>
<br>
{{αστεράκι|type=3}}
<center>* * *</center>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ο καπετάν Λιμπέρης έμαθε το συμβεβηκός