Βίος Απολλωνίου του Τυανέως (Φιλόστρατος)/γ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων