Εικόνες Α΄/Βιβλίον β/κδ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων