Των περί τα ζώα ιστοριών: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων