Ηθικά/Περί του εμφαινομένου προσώπου τω κύκλω της σελήνης: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων