Βίος Απολλωνίου του Τυανέως (Φιλόστρατος)/ς: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων