Βίοι Σοφιστών (Φιλόστρατος)/α: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων