Βίοι Σοφιστών (Φιλόστρατος)/Προοίμιον: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων