Εικόνες Α΄/Βιβλίον β/λβ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων