Περί απίστων (Ηρακλείτου): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
Έλεγχος κειμένου
μ (Έλεγχος κειμένου)
 
=== {{π|15}}. Περὶ Χιμαίρας. ===
Ταύτην Ὅμηρος εἰκονογραφῶν φησι
Ταύτην Ὅμηρος εἰκονογραφῶν φησι πρόσθε λέων, ὄπισθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα. γένοιτο δ᾿ ἄν τὸ ἀληθὲς τοιοῦτον. γυνὴ τῶν τόπων κρατοῦσα δύο πρὸς ὑπηρεσίαν ἀδελφοὺς εἶχεν ὀνόματι Λέοντα καὶ Δράκοντα. παράσπονδος δὲ οὖσα καὶ ξενοκτόνος ἀνῃρέθη ὑπὸ Βελλεροφόντου.
:: ''πρόσθε λέων, ὄπισθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα''.
Ταύτην Ὅμηρος εἰκονογραφῶν φησι πρόσθε λέων, ὄπισθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα. γένοιτο δ᾿ ἄν τὸ ἀληθὲς τοιοῦτον. γυνὴ τῶν τόπων κρατοῦσα δύο πρὸς ὑπηρεσίαν ἀδελφοὺς εἶχεν ὀνόματι Λέοντα καὶ Δράκοντα. παράσπονδος δὲ οὖσα καὶ ξενοκτόνος ἀνῃρέθη ὑπὸ Βελλεροφόντου.
 
=== {{π|16}}. Περὶ Κίρκης. ===
 
=== {{π|28}}. Περὶ Βορέου καὶ Ὠρειθυίας. ===
Λέγεται ὅτι Βορέας Ὠρείθυιαν ἥρπασεν. ἦν δὲ βασιλεὺς τῶν τόπων ἐκείνων. <br />
Ἡ δὲ αὐτὴ ὑπόληψις καὶ μέθοδος καὶ περὶ Διὸς καὶ Γανυμήδους. βασιλεύων γὰρ <ὁ Ζεὺς> ἁρπάζει τὸν Γανυμήδην, ἀετὸς γεν<έσθαι λεγ>όμενος, ὅτι καὶ τὸ ζῷον ἄλκιμον. ὁ δ᾿ αὐτὸς τρόπος καὶ περὶ Ἠοῦς καὶ Τιθωνοῦ, καὶ Ἀγχίσου καὶ Ἀφροδίτης.
 
 
=== {{π|34}}. Περὶ Λαμίας. ===
Ἱστοροῦσιν ὅτι, Διὸς αὐτῇ συμμιγέντος, Ἥρα ἀπεθηρίωσεν αὐτήν, καὶ ὅτι ἡνίκα ἄν μανῇ, τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξαιρεῖ καὶ εἰς κοτύλην βάλλει, καὶ ὅτι σαρκοφαγεῖ καὶ ἀνθρώπους ἐσθίει. εἴη δ᾿ ἄν τάδε. καλῇ αὐτῇ οὔσῃ ὁ Ζεὺς ἐπλησίασε βασιλεύων, Ἥρα δὲ συναρπάζουσα αὐτὴναὐτήν, τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξώρυξε καὶ εἰς τὰ ὄρη ἔρριψεν· ὅθεν ἐπιπόνως ἔζη ἐπικουρουμένη δὲ οὐδέν· <διὰ δὲ τὸ> ὑπὸ ταῖς ἐρημίαις καταγινομένην αὐτὴν ἄλουτον καὶ ἀθεράπευτον εἶναι, ἐδόκει θηρίον ὑπάρχειν.
 
=== {{π|35}}. Περὶ Πρόκνης καὶ Φιλομήλας <καὶ Τηρέως>. ===
 
=== {{π|38}}. Περὶ Ἐνδυμίωνος καὶ Σελήνης. ===
Λέγεται ὅτι καθεύδοντος αὐτοῦ Σελήνη ἐρασθεῖσα καταβᾶσα | ἐμίγη αὐτῷ. εἴη δ᾿ ἄν ὁ μὲν Ἐνδυμίων ποιμὴν ἄπειρος γυναικός, ἐπιθυμητικῶς δὲ σχοῦσα γυνὴ αὐτοῦ *** ἐρωτηθεῖσα παρά τινος τιςτίς εἴη, ἔφη „Σελήνη“.
 
=== {{π|39}}. Περὶ τῶν Ἡλίου βοῶν. ===
 
 
<center><big>'''''-- ΤΕΛΟΣ / --'''''</big></center>
 
 
146

επεξεργασίες