Περί απίστων (Ηρακλείτου): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Προσθήκες
μΧωρίς σύνοψη επεξεργασίας
(Προσθήκες)
Οὗτος παραδέδοται φέρων οὐρανὸν ἐπὶ τῶν ὤμων, ὅ ἀδύνατον ὑπὸ οὐρανὸν καὶ αὐτὸν ὄντα. ἀνὴρ δὲ σοφὸς ὤν τὰ κατὰ ἀστρολογίαν πρῶτος κατώπτευσε, προλέγων δὲ χειμῶνας καὶ μεταβολὰς *** ἄστρων και δύσεις ἐμυθεύθη φέρειν ἐν αὑτῷ τὸν κόσμον.
 
== {{π|5}}. Περὶ Κενταύρων.==
Λέγεται περὶ τὸ Πήλιον καὶ τὴν Φολόην γεγονέναι διφυεῖς, τὰ μὲν ἐπάνω τῶν λαγόνων ἀνδρῶν ἔχοντας, τὸ δ᾿ ἀπὸ <τούτου> τοῦ μέρους πᾶν ἵππων. οὐκ ἀληθὲς δὲ τοῦτο. δύο γὰρ διηλλαγμένας φύσεις εἰς ἕν συνελθούσας ἀδύνατον ζῳογονηθῆναι καὶ τραφῆναι. ἀλλ᾿ ἔτι τῆς τῶν ἵππων χρήσεως οὔσης ἀγνώστου, πρῶτοι καθίσαντες ἐφ᾿ ἵππων κατέτρεχον τὰ πεδία λῃστεύοντες, φαντασίαν τε ἀπετέλεσαν τοῖς πρώτως θεασαμένοις μακρόθεν, ὡς ἐκ δυοῖν εἰσι γεγονότες φύσεων.
== {{π|6}}. Περὶ .==
 
== {{π|7}}. Περὶ .==
== {{π|86}}. Περὶ Τειρεσίου.==
Οὗτος μετασχεῖν λέγεται τῆς γυναικείας καὶ ἀνδρείας φύσεως, κατὰ τὴν αὐτὴν ὑπόληψιν ἥν ἐπὶ Καινέως ἐγραψαμεν.
== {{π|9}}. &nbsp; Περὶ .==
 
== {{π|10}}. Περὶ .==
== {{π|11}}. Περὶ .==
== {{π|12}}. Περὶ .==
== {{π|13}}. Περὶ .==
== {{π|14}}. Περὶ .==
== {{π|15}}. Περὶ .==
== {{π|16}}. Περὶ .==
== {{π|17}}. Περὶ .==
== {{π|18}}. Περὶ .==
== {{π|19}}. Περὶ .==
== {{π|20}}. Περὶ .==
== {{π|21}}. Περὶ .==
== {{π|22}}. Περὶ .==
== {{π|23}}. Περὶ .==
== {{π|24}}. Περὶ .==
== {{π|25}}. Περὶ .==
== {{π|26}}. Περὶ .==
== {{π|27}}. Περὶ .==
== {{π|28}}. Περὶ .==
== {{π|29}}. Περὶ .==
== {{π|30}}. Περὶ .==
== {{π|31}}. Περὶ .==
== {{π|32}}. Περὶ .==
== {{π|33}}. Περὶ .==
== {{π|34}}. Περὶ .==
== {{π|35}}. Περὶ .==
== {{π|36}}. Περὶ .==
== {{π|37}}. Περὶ .==
== {{π|38}}. Περὶ .==
== {{π|39}}. Περὶ .==
 
 
146

επεξεργασίες