Παλατινή Ανθολογία/XI/373 Παλλαδά: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων