Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Συγγραφέας:Αριστοτέλης»

μ
καμία σύνοψη επεξεργασίας
μ
*[[Περί Γενέσεως και Φθοράς|Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς]]
*[[Μετεωρολογικά]]
*[[Μικρά φυσικά|Μικρὰ φυσικά]] (+[[Μικρά Φυσικά (μτφρ. Γρατσιάτου)|Μετάφρασημετάφραση Γρατσιάτου]])
**[[Περί ενυπνίου|Περὶ ἐνυπνίου]] (+[[Μικρά Φυσικά (μετάφραση Γρατσιάτου)|Μετάφρασημετάφραση Γρατσιάτου]])
**[[Περί της καθ΄ ύπνον μαντικής|Περὶ τῆς καθ΄ ὕπνον μαντικῆς]] (+[[Περί της καθ' ύπνον μαντικής (μτφρ. Γρατσιάτου)|Μετάφρασημετάφραση Γρατσιάτου]])
**[[Περί Μακροβιότητος και Βραχυβιότητος|Περὶ Μακροβιότητος καὶ Βραχυβιότητος]] (+[[Περί αναπνοής (μτφρ. Γρατσιάτου)|Μετάφρασημετάφραση Γρατσιάτου]])
**[[Περί Νεότητος και Γήρως και Ζωής και Θανάτου|Περὶ Νεότητος καὶ Γήρως καὶ Ζωῆς καὶ Θανάτου]] (+[[Περί νεότητος και γήρατος, περί ζωής και θανάτου (μτφρ. Γρατσιάτου)|Μετάφρασημετάφραση Γρατσιάτου]])
**[[Περί μνήμης καί αναμνήσεως|Περὶ μνήμης καὶ ἀναμνήσεως]] (+[[Περί μνήμης και αναμνήσεως (μτφρ. Γρατσιάτου)|Μετάφρασημετάφραση Γρατσιάτου]])
**[[Περί ύπνου και εγρηγόρσεως|Περὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως]] (+[[Περί ύπνου και εγρηγόρσεως (μτφρ. Γρατσιάτου)|Μετάφρασημετάφραση Γρατσιάτου]])
**[[Περί αναπνοής| Περὶ ἀναπνοῆς]] (+[[Περί αναπνοής (μτφρ. Γρατσιάτου)|μετάφραση Γρατσιάτου]])
*[[Περί κόσμου|Περὶ κόσμου]] (ψευδεπίγραφο)