Θεωρητικόν μέγα της μουσικής: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

§. 266. Χρόα δὲ εἶναι εἰδικὴ διαίρεσις τοῦ γένους. Παρῆγον δὲ τὰς χρόας οἱ ἀρχαῖοι ἀπὸ τὴν διάφορον διαίρεσιν τῶν τετραχόρδων, ἀφήνοντες μὲν Ἑστῶτας φθόγγους τοῦς ἄκρους τοῦ τετραχόρδου· ποιοῦντες δὲ Κινουμένους τοὺς ἐν μέσῳ.
 
==Αἱ μαρτυρίαι καὶ τοὺςοἱ ἤχουςφθόγγοι τῶν ἤχων==
[[File:ChrysanthosOktoechosBaseis.png|thumb|200px|Αἱ μαρτυρίαι τῶν ἤχων (σελ. 168)]]
*σελ. 167, § 367
96

επεξεργασίες