Θεωρητικόν μέγα της μουσικής: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων