Θεωρητικόν μέγα της μουσικής: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

[[File:ChrysanthosTable.png|thumb|200px|Σολφέζ (σελ. 33)]]
 
=== ΟιΟἱ αρχαίοιἀρχαίοι ελληνικοίἕλληνοί ===
 
*Μερ. Α', Βιβ. α', κεφ. θ' Περὶ τοῦ Τροχοῦ, σελ. 28, § 66
τε τα τη τω Τε.
 
=== ΟιΟἱ μουσικοί ευροπαίοιεὐρωπαίοι καικαὶ οθωμανοίὀθωμανοί ===
 
*σελ. 219, § 454
96

επεξεργασίες