Βικιθήκη:Τι είναι η Βικιθήκη: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

-->
==Ουδέτερη Οπτική Γωνία (NPOV)==
H '''Ου'''δέτερη '''Ο'''πτική '''Γ'''ωνία είναι μείζων κανόνας της πολιτικής όλων των των προγραμμάτων Wikimedia. Ωστόσο τα ίδια τα κείμενα δε χρειάζεται να εκφράζουν ουδέτερη'''ου'''δέτερη '''ο'''πτική '''γ'''ωνία. Όσο είναι πιστή η αναπαραγωγή τους δεν παραβιάζεται ο κανόνας της ΟΥΟΓ. Εντούτοις η έμφαση σε ορισμένα σημεία του κειμένου, ή η αναπαραγωγή ορισμένων μόνον σημείων του θα μπορούσαν να συνιστούν πράξεις έκφρασης μιας ιδιαίτερης οπτικής γωνίας.
 
Το εισαγωγικό και οποιοδήποτε άλλο επεξηγηματικό υλικό θα πρέπει να γράφεται έχοντας κατά νου τον κανόνα της ουδέτερης οπτικής γωνίας.
Ανώνυμος χρήστης