Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Γνώσις και επίγνωσις των πατριαρχών θρόνων»

error
(error)
Τέταρτος θρόνος Ἀλεξανδρείας, Μάρκου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ υἱοῦ Πέτρου τοῦ ἀποστόλου, γενομένου νοταρίου περιέχων ἕως τῆς ἐσωτέρας Ἰνδίας καὶ Αἰθιοπίας, θρόνου ἀποστόλου Θωμᾶ, ἄχρι Μαρμαρικῆς καὶ Ἀφρικῆς καὶ Τριπόλεως καὶ πᾶσαν τὴν Αἰγυπτίαν χώραν ἄχρι τῶν ὁρίων Παλαιστίνης τὰ τοῦ νότου κλήματα περιέχων.
 
Πέμπτος θρόνος Ἀντιοχειας τοῦ κορυφαίου Πέτρου, περιέχων ἄχρι τῶν ἀφ ἡλίου ἀνατολῶν πορίαν ἐχόντων μηνῶν ἑπτά, ἕως τῆς Ἰβερίας καὶ Ἀρμενίας καὶ Ἀσβηγίας καὶ μέχρι τῆς ἐσωτέρας ἐρήμου Περσῶν, Μήδων, Χαλδαίων ἕως τῆς Ἀραβων ἡγεμονίας, Πάρθων καὶ Ἐλαμήτων καὶ Μεσοποταμίας καὶ ἀφ' ἡλίου τοῦ ἀνατολικοῦ ἀνέμου ἔνθα ὁ ἥλιος ἀνατέλλει.<ref>FrederickJ. HenryRendel Ambrose ScrivenerHarris, [http://www.archive.org/stream/originofleiceste00harruoft#page/64/mode/2up ''AdversariaThe CriticaOrigin Sacra:of the Leicester WithCodex aof Shortthe ExplanatoryNew IntroductionTestament''] (CambridgeLondon, 18931887), ppp. XX63–66.</ref>
 
<references/>
31

επεξεργασίες