Εις τους κατηχουμένους: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων