Η Φόνισσα/Κεφάλαιο Ι: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων