Η φλογέρα του Βασιλιά: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
(→‎ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ: συνέχεια διορθώσεων)
<poem>
<small>… Ορώσιν αίφνης κατά γωνίαν ιστάμενον
aνδρόςανδρός πάλαι τεθνε;vτοςτεθνεώτος λείψανον oλόκληρον
και το παν ολομελές, γυμνόν ες πόδας εκ
κεφαλής. Είχε δε και επί του στόματος καλάμην
377

επεξεργασίες