Παλατινή Ανθολογία/V/295 Λεοντίου του σχολαστικού: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων