Σελίδα:ΦΕΚ Β 1044 - 26.03.2020.pdf/16: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων