Η θεωρία του αιώνιου γυρισμού και η ιδέα του χρόνου: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων