Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Αποφθέγματα Λακωνικά»

Τι γίνεται εδώ με τις επικεφαλίδες? Δείξτε μου πώς θέλετε την πρώτη, να τα διορθώσω. Μήπως θέλετε και αντιπαραβολή με κάποια πηγή... Μήπως θέλετε r? Λεωνίδας ΤΟΥ Αναξανδρίδα (anchor # molon labe)
(Τι γίνεται εδώ με τις επικεφαλίδες? Δείξτε μου πώς θέλετε την πρώτη, να τα διορθώσω. Μήπως θέλετε και αντιπαραβολή με κάποια πηγή... Μήπως θέλετε r? Λεωνίδας ΤΟΥ Αναξανδρίδα (anchor # molon labe))
 
 
;ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΤΟΥ ΑΝΑΞΑΝΔΡΙΔΑ
Λεωνίδας ὁ<!-- όντως βλέπω 'ὁ' σε πηγή@books.googgle --> Ἀναξανδρίδα, ἀδελφὸς δὲ Κλεομένους, πρός τινα εἰπόντα [225a] «Πλὴν τοῦ βασιλεύειν οὐδὲν ἡμῶν διαφέρεις» «Ἀλλ´ οὐκ ἄν» ἔφη, «εἰ μὴ βελτίων ὑμῶν ἤμην, ἐβασίλευον.»
 
Τῆς δὲ γυναικὸς αὐτοῦ Γοργοῦς πυνθανομένης, ὅτε εἰς Θερμοπύλας ἐξῄει τῷ Πέρσῃ μαχούμενος, εἴ τι αὐτῇ ἐντέλλεται, ἔφη «Ἀγαθοῖς γαμεῖσθαι καὶ ἀγαθὰ τίκτειν.»
Ξέρξου δὲ γράψαντος αὐτῷ «Ἔξεστί σοι μὴ θεομαχοῦντι, μετ´ ἐμοῦ δὲ τασσομένῳ τῆς Ἑλλάδος μοναρχεῖν» ἀντέγραψεν «Εἰ τὰ καλὰ τοῦ βίου γινώσκοις, ἀπέστης ἂν τῆς τῶν ἀλλοτρίων ἐπιθυμίας· ἐμοὶ δὲ κρείσσων ὁ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος θάνατος τοῦ μοναρχεῖν τῶν ὁμοφύλων.»
 
{{anchor|molon_labe}}{{anchor|μολών_λαβέ}}Πάλιν δὲ τοῦ Ξέρξου γράψαντος «Πέμψον τὰ ὅπλα», ἀντέγραψε «μολὼν λαβέ.»
 
[225d] Βουλομένου δ´ αὐτοῦ ἤδη τοῖς πολεμίοις ἐπιτίθεσθαι, 〈ἐπεὶ〉 οἱ πολέμαρχοι πρὸς αὐτὸν ἔφασαν ὅτι δεῖ προσμένειν αὐτὸν τοὺς ἄλλους συμμάχους, «Οὐ γάρ» ἔφη «πάρεισιν οἱ μέλλοντες μάχεσθαι; ἢ οὐκ ἴστε, ὅτι μόνοι πρὸς τοὺς πολεμίους μάχονται οἱ τοὺς βασιλέας αἰδούμενοι καὶ φοβούμενοι;»
563

επεξεργασίες