Έλα, ξανθή...: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
μ (Ο Glavkos μετακίνησε τη σελίδα Ελα, ξανθη... στη Έλα, ξανθή...)
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
 
<poem>
ΕλαἜλα, ξανθηξανθὴ αγαπηἀγάπη μου, η αρναδαἀρνάδα σου σεσὲ κραζεικράζει
περαπέρα στηστὴν ακροποταμιαἀκροποταμιὰ σταστὰ πρασιναπράσινα λειβαδιαλειβάδια,
τωρατώρα πουποὺ ο ηλιοςἥλιος εγειρεἔγειρε, πουποὺ πιανειπιάνει καικαὶ βραδιαζειβραδιάζει
τωρατώρα πουποὺ αρχισανἀρχίσαν στιςστὶς βοσκεςβοσκὲς νανὰ βγαινουνβγαίνουν τατὰ κοπαδιακοπάδια.
ΝαΝὰ ιδειςἰδεῖς τ'αρνακιἀρνάκι πουποὺ πηδαπηδᾷ τριγυρωτριγύρω στηστὴ βρυσουλαβρυσούλα,
καικαὶ παλιπάλι πως χαρουμενοχαρούμενο γυριζειγυρίζει στηστὴ μανουλαμανούλα.
 
ΘυμουμαιΘυμοῦμαι μιαμιὰ φοραφορὰ κι εμειςἐμεῖς σανσὰν ειμαστεεἴμαστε παιδακιαπαιδάκια
πωςπῶς παιζαμεπαίζαμε τρελλατρελλά-τρελλατρελλά μεςμὲς τ'αγριαἄγρια λουλουδιαλουλούδια,
θυμησουθυμήσου πωςπῶς σουσοῦ εστολιζαἐστόλιζα τατὰ ολοχρυσαὁλόχρυσα μαλλακιαμαλλάκια.
ΘυμησουΘυμήσου ποσαπόσα σουλεγασοὔλεγα καικαὶ μουλεγεςεμοὔλεγες τραγουδιατραγούδια.
ΤαΤὰ χρονιαχρόνια κεινακεῖνα περασανπέρασαν, τωρατώρα σανσὰν μ'αντικρυζειςἀντικρύζεις
τατὰ γαλαναγαλανὰ τατὰ ματιαμάτια σου αλλουθεἀλλοῦθε τατὰ γυριζειςγυρίζεις.
 
</poem>
Ανώνυμος χρήστης