Αθηναΐς/Α/3/Η νεότης: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων