Διώχνω την παρουσία μου

Διώχνω την παρουσία μου
Συγγραφέας:
12.3.1934


Διώχνω τὴν παρουσία μου
ποὺ ἄφησα ἐλπίδα σὲ ὄνειρα καὶ σὲ λουλούδια
διώχνω τὰ τραγούδια ἀπ' τὴ φωνή μου·
γυρεύω τὸ ἄρωμα ποὺ τελειώνει
τὴ λάμψη μου
ποὺ θ' ἀπομείνει μιὰ στιγμὴ στὸν αἰθέρα
σὰν σβήσω
καὶ μὲ πικραίνει κάθε ἐπαφὴ
μὲ φάντασμα ἢ σῶμα
ὅταν σὲ ξαναβρίσκω θλιβερὴ συντροφιά μου,
παρουσία,
ὅπου κι' ἂν γείρεις τὴ θωριά σου,
σὰν σύννεφο ἢ σὰν γυναίκα.