Διονύσου Διθύραμβοι
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Γιάννης Καμπύσης
Διαθήκη
Έκδοση: Γράμματα, Αλεξάνδρεια 1917. Πρωτότυπος τίτλος στα γερμανικά: Letzter Wille


ΔΙΑΘΗΚΗ


Ἔτσι νὰ πεθαίνουν,
ὅπως τὸν εἶδα νὰ πεθαίνει μιὰ φορά—,
τὸ φίλο, ποὺ στὴ σκοτεινή μου νιότη
θεϊκὰ ἔριχνεν ἀστραπὲς καὶ ματιές·
— ζωηρὸς καὶ βαθὺς
στὴ μάχη χορευτής —,

μὲς τοὺς πολεμιστάδες ὁ εὐθυμότερος,
στοὺς νικητάδες μέσα ὁ σοβαρότερος,
Μοίρα στὴ μοίρα του στεκόμενος,
σκληρός, συλλογισμένος, προμελητεμένος—·

τρέμοντας, γιατὶ ἐνικοῦσε
ἀλαλάζοντας, γιατὶ πεθαίνοντας νικοῦσε—·

προστάζοντας, ἐνῶ ξεψυχοῦσε,
— κ’ ἐπρόσταζε: νὰ καταστραφοῦν

Ἔτσι νὰ πεθαίνουν,
ὅπως τὸν εἶδα νὰ πεθάνει μιὰ φορά·
νικῶντας, καταστρέφοντας