Διαθήκη του Αβραάμ


Διαθήκη τοῦ Ἀβραάμ
Θρησκευτικό κείμενο