Διάβα
Συγγραφέας:


Το άπειρο
από τον χρόνο
δεν νιώθει άλλο
παρά το άχρωμο διάβα.