Δὲν εἶνε…
Συγγραφέας:
Δημοσιεύθηκε στο Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1891 του Κωνσταντίνου Σκόκου


ΔΕΝ ΕΙΝΕ

ΝΑΙ, δὲν εἶν’ ἔρωτας αὐτὸς ποῦ σοῦ κλονεῖ τὰ στήθη·
Τὰ πείσματα, τὰ δάκρυα, ἡ ζήλεια, οἱ στεναγμοί σου
Οἱ πόθοι ποῦ ταράζουνε τὸ τρυφερὸ κορμί σου,
Εἶνε τῶν νεύρων ταραχή· ’ς τ’ ἀμέτρητα τὰ βύθη
Δὲν φθάνουν τῆς καρδίας σου, ποῦ αἰώνια πλειὰ ἐκοιμήθη·

Παρόμοια ’σὰν φρύγανα φρεγάδαις καταπίνει
Τὸ κῦμα τοῦ ἄγριου ὠκεανοῦ, ἡ μπόρα σἂν τό παίρνῃ,
Κ’ ἐνῶ ἀντάρα, μανητὸ τὸ μέτωπό του δέρνει,
Μέσα ’ς τὰ μαῦρα στήθια του αἰώνια νύχτα κλείνει
Καὶ βασιλεύει ἀδιάκοπη, ἀτέλειωτη γαλήνη.
(Πειραιεύς, 1890)

Γ. Κ. Στρατηγησ