Δίχως αρρώστιες

Δίχως αρρώστιες
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Ηλίας Βουτιερίδης
Πρωτότυπο: Αι γαρ άτερ νούσων


Δίχως αρρώστιες και χωρίς έγνιες σκληρές μακάρι
η μοίρα του θανάτου μου να μ' έβρισκ' εξηντάρη.