Για τους γέρους
Συγγραφέας:


Ὅταν καμμιὰ γερόντισσα ἢ γέρος
μὲ ἄσπρα ρόδα γάμου στεφανώνεται,
στὴ νυμφικὴ παστάδα των ὁ ἔρως
μὲ τὴ σκιὰ τοῦ Χάρου ἀνταμόνεται.