Γιατί;
Συγγραφέας:
[αφορμή προς στοχασμό] 14.9.1939


Υπάρχουν άνθρωποι (προ πάντων γυναίκες), που αγαπάν τα παιδιά και δεν αγαπάνε την ποίηση, και υπάρχουν άνθρωποι (προ πάντων άντρες), που αγαπάν την ποίηση και δεν αγαπάνε τα παιδιά. Γιατί;