Γερμανικό απόσπασμα
Συγγραφέας:


Die Stunde naht, wir müssen scheiden. Bange
Das Herz mir bebt; ich schau' dich an wie trunken;
Dein lockig Haupt umfass' ich lange lange
Im Zauber deines blauen Blicks versunken.