Βλέπω τον ύπνο...
Συγγραφέας:
Γενάρης του 1934


Βλέπω τὸν ὕπνο νὰ σκεπάζει
ἀγάλι-ἀγάλι
τὴν ἄθυμη ἀθόρυβη ψυχή μου
καὶ κλαίω ἀσυνείδητα μπροστά σου
ἀγάπη καὶ ζωή μου
ἴσως να μὴ σωπάσουμε μαζί...