Βικιθήκη:Πρόσφατες αλλαγές

Η σελίδα Πρόσφατες Αλλαγές περιέχει σε κάθε δεδομένη στιγμή τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν σε οποιοδήποτε άρθρο της Βικιθήκης, όπως επίσης και ποιος τις έκανε, την ώρα της επεξεργασίας, και τέλος συνδέσμους προς το ιστορικό της σελίδας που υπέστη επεξεργασία. Είναι ένας εύκολος τρόπος να παρακολουθείτε τη Βικιθήκη και να ενημερώνεστε σε σχέση με το ποια κείμενα προστέθηκαν.