Τι είναι η Βικιθήκη Επεξεργασία

Η Βικιθήκη είναι μιας διαρκώς αυξανόμενη συλλογή πρωτογενών κειμένων σε οποιαδήποτε γλώσσα, όπως επίσης και δευτερογενών πηγών, όπως είναι οι μεταφράσεις των πρωτογενών κειμένων .

Τα περισσότερα κείμενα της Βικιπαίδειας είναι ελεύθερα δικαιωμάτων και δεν προστατεύονται από οποιοδήποτε copyright ή άδεια χρήσης. Όμως, ορισμένα κείμενα έχουν copyright και είναι διαθέσιμα με την άδεια Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU.

Η Βικιθήκη είναι τμήμα του Wikimedia Foundation και είναι αδελφικός δικτυακός τόπος της Βικιπαίδειας, της ελεύθερης εγκυκλοπαίδειας. Τα πρωτογενή κείμενα της Βικιθήκης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικά των άρθρων της Βικιπαίδειας για αποτελεσματική έρευνα.

Πώς μπορώ να βοηθήσω; Επεξεργασία

Στην Βικιθήκη, μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε πρωτογενή κείμενα όποτε το θελήσετε, είτε είστε συνδεδεμένος είτε όχι.

Μην διστάζετε να επεξεργάζεστε κείμενα εφόσον είναι ελεύθερα δικαιωμάτων ή είναι διαθέσιμα με άδεια Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU. Δεν έχει σημασία σε ποια γλώσσα είναι το κείμενο!

Η Βικιθήκη βελτιώνεται διαρκώς με την πρόσθεση νέων κειμένων. Οι πρόσφατες αλλαγές υποδεικνύουν τις πιο πρόσφατες επεξεργασίες ή προσθέσεις κειμένων. Έως τώρα υπάρχου 14.679 σελίδες πρωτογενών κειμένων!

Η Επεξεργασία είναι απλή με τρία βήματα 1, 2, 3!

 
1. Πατήστε το επεξεργασία (Edit) στην κορυφή της σελίδας.
 
2. Προσθέστε ή επεξεργαστείτε κείμενο στη φόρμα
 
3. Πατήστε Αποθήκευση (Save page) στο κάτω μέρος της φόρμας για να αποθηκεύσετε τη σελίδα ή το Προαπεικόνιση (Show preview) για να ελέγξετε τις αλλαγές σας.

Χρήση προτύπων Επεξεργασία

Για διευκόλυνση στην παρακολούθηση της ποιότητας των κειμένων έχουν δημιουργηθεί πρότυπα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας σας:

Βλ. επίσης Βικιθήκη:Πρότυπα

Βικιθήκη και αδελφικά έργα Επεξεργασία

Βικιθήκη ή Βικιβιβλία; Επεξεργασία

Υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των δύο έργων:

  • Η Βικιθήκη αφορά σε υλικό που έχει δημοσιευτεί και αποτελεί ένα είδος βιβλιοθήκης για ελεύθερα δικαιωμάτων (public domain) έργα.
  • Τα Βικιβιβλία περιέχουν εκπαιδευτικό υλικό γραμμένο από τους ίδιους τους χρήστες.

Βικιθήκη ή Βικιπαίδεια; Επεξεργασία

Ενώ η Βικιπαίδεια αποτελεί μια ανοιχτή εγκυκλοπαίδεια, η Βικιθήκη είναι μια βιβλιοθήκη. Η Βικιπαίδεια περιέχει λήμματα με πληροφορίες γύρω από βιβλία ενώ η Βικιθήκη περιέχει τα ίδια τα βιβλία. Σε ένα βαθμό, τόσο η Βικιπαίδεια όσο και η Βικιθήκη, μπορούν να περιέχουν και βιογραφικό υλικό γύρω από τους συγγραφείς.