Ασμάτιον (Παράσχος)

Με τον τίτλος Ασμάτιον υπάρχουν δύο ποιήματα του Αχιλλέα Παράσχου